Samen met Mirjam Broeke van de Speelacademie organiseer ik eens per kwartaal een interactieve, live online class in een virtual classroom over ijsbrekers en werkvormen.

Ijsbrekers, werkvormen, warming-ups, energizers, er zijn veel termen voor te vinden, die je kunt inzetten in een online, virtual classroom, maar ook in een face-to-face training.

Mirjam is schrijver van het boek ‘Speels trainen’ waarin je leert hoe je zelf vernieuwende en effectieve werkvormen kunt ontwikkelen, en ik heb me gespecialiseerd in het inzetten van Virtual classrooms als Adobe Connect, Vitero en Webex

Aan zo’n online class gaan altijd een aantal intensieve uurtjes sparren en uitvoeren vooraf, want, er zijn in een virtual classroom een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij het ontwikkelen van je werkvormen.
We nemen je graag mee bij de manier waarop wij de herfsteditie van de ijsbrekers class hebben ontwikkeld.

Een van de acht in de virtual classroom.

Eén van de acht, hints, doet ie het of doet ie het niet, ken jij ze nog?

Wij vinden het fijn om een thema aan onze online class te hangen, net zoals je dat kunt doen in je eigen online of face-to-face training.
Op zoek naar inspiratie kwamen we deze keer via allerlei omwegen bij een forum, jawel, een retroforum, met een opsomming van oude spelprogramma’s.

Daar hebben we een aantal spelprogramma’s uitgehaald die we hebben omgevormd tot korte (maximaal 10 minuten) krachtige werkvormen.

HINTS

Doelen:           Na deze werkvorm:

  • hebben de deelnemers aan elkaar en aan de mogelijkheden van de virtual classroom (webcam en chat) kunnen wennen;
  • hebben de deelnemers geoefend met een vorm van online communiceren zonder audio en
  • voelen deelnemers zich vrijer om zichzelf te laten horen wanneer zaken verderop in de online ontmoeting niet helder zijn.

Doelgroep:     (Ondernemende) trainers met interesse in blended leren

Aantal:             We rekenen op 50 a 60 inschrijvingen per ijsbreker. We weten uit ervaring dat er gemiddeld 20 tot 30 deelnemers live aanwezig zijn.

Moment:         Wij zetten de werkvorm direct bij aanvang in. Je kunt er (bijvoorbeeld omwille van de veiligheid) ook voor kiezen dit later in de training te doen. Wij kregen nu van deelnemers te horen dat het moment goed was. Er is altijd de mogelijkheid je camera niet aan te zetten en dat zorgt voor veiligheid.

Tijd:                   5 tot 10 minuten

Locatie:            In de virtual classroom: Ijsbrekers

Randvoorw:    Geen

Materiaal:        webcam en chat

Titel:                  Hints!

Introductie:

Steeds meer teams werken online, waardoor deelnemers productiever zijn, meer gefocust en flexibeler zijn. En vaak ook gelukkiger, in staat om werk en privé beter te managen. Werken met mensen die je niet kent, behalve online, maakt het soms lastig om goed samen te werken. Verschillende tijdzones als je internationaal werkt culturele verschillen, en technologie zijn vaak redenen waardoor virtuele teams problemen hebben. Deze werkvorm heeft als doel deelnemers te leren met elkaar samen te werken, te communiceren.

Spelregels:

Stap 1: Iedere deelnemer zet zijn/haar webcam aan en één voor één krijgen ze een beurt waarbij ze een actie mimen.

Stap 2: Na de hint geven ze de beurt over aan de persoon rechts in de videopod.

Stap 3: De persoon die de beurt krijgt, laat zien dat hij begrepen heeft wat zijn voorganger bedoelt, en laat dan zelf een nieuwe actie zien die hij doorgeeft aan de volgende. 

Voorbeeld:

Deelnemer 1 laat zien dat hij een boek leest. Hij geeft het stokje over aan deelnemer 2. Deze laat zien dat hij begrepen heeft wat deelnemer 1 bedoelt, dus door ook in het boek te lezen. En laat dan een nieuwe actie zien, bijvoorbeeld het inschenken van koffie. Na het inschenken van de koffie wordt de beurt doorgegeven aan nummer drie, die door het opdrinken van de koffie laat zien dat hij/zij de actie begrepen heeft.

Nabespreking:

Vraag aan de deelnemers wat het doel van deze oefening was, behalve dat het erg leuk was.

Een vervolg kan dan zijn een stukje theorie over samenwerken in online teams en het maken van (werk)afspraken over bijvoorbeeld hoe je aan het woord kunt komen, over om de beurt praten en over manieren elkaar te laten weten dat je elkaar niet begrijpt.