VIRTUAL CLASSROOM WAT IS HET?

VIRTUAL CLASSROOMS

Een Virtual Classroom is een tool, het is software, waarvoor je als ontwerper/ontwikkelaar hele persoonlijke en interactieve trainingen kunt ontwerpen, en als trainer deze kunt geven.

In een ‘gewone’ trainingsruimte heb je de beschikking over een whiteboard, flipovers, en vaak parallelle werk-of oefenruimtes. In een Virtual Classroom heb je die mogelijkheden ook, naast nog veel meer andere tools die je kunt inzetten om een interactieve training te ontwikkelen en te geven waarmee je de doelstellingen van organisatie en je deelnemers kunt behalen.VOORDELEN.

Door alle ontwikkelingen die er plaats vinden zien organisaties de noodzaak in om medewerkers voortdurend te trainen. Maar dat betekent dat ze vaak van het werk weg zijn en dus niet inzetbaar zijn en daarvan zijn de kosten hoog.


De voordelen zijn evident, geen reistijd en files, geen reis- en verblijfskosten, de mogelijkheid om interactieve, dynamische trainingen op elke plaats met internetverbinding te geven en te volgen.

VERANDERTRAJECT.

Binnen grotere organisaties kun je het invoeren van deze manier van trainen zien als een verandertraject waarbij verschillende afdelingen en expertises zijn betrokken. Dat vraagt om experts die in Nederland nog maar mondjesmaat zijn te vinden.


NIEUWE BEROEPEN.

Als het gaat om het geven van lessen en trainingen hebben we in Nederland verschillende beroepen. Docent, onderwijskundige, ontwerper, trainer.


Online trainen in een Virtual Classroom is een vak apart. Je hebt als ontwerper en docent/trainer te maken met de mogelijk-en onmogelijkheden van de techniek. Je hebt te maken met de fysieke afstand tussen jou en je deelnemers en moet in staat zijn om doormiddel van een goed didactisch ontwerp en specifieke vaardigheden deelnemers in je classroom te boeien en te binden.