Elske Doets, 49, sinds 20 jaar directeur van Doets reizen, zakenvrouw van het jaar in 2017 en initiatiefnemer van de Young Lady Business Academy. En alsof dit nog niet genoeg is, voegde ze recent sociale onderneming Buddybold toe aan de indrukwekkende lijst met dingen die ze doet.

Ik volg Elske al lang op twitter en haar tweets maakten me nieuwsgierig. Hoe kan het dat je als directeur van een reisorganisatie, in deze tijd van corona, zo enthousiast allerlei nieuwe dingen blijft ontplooien?

Ik trok de stoute schoenen aan en stuurde Elske een tweet. 

“Mag ik je interviewen voor dit magazine?”

Al heel snel kreeg ik een positieve reactie. 

Ik las me in, want, o ja, Elske schreef ook nog twee boeken. ‘Het lef om gelukkig te zijn’ bracht ze in 2018 uit en recent verscheen ‘Bloei, een nieuw scenario voor groei’. 

Wil je verder lezen, geef je op voor het gratis magazine vol met leuke artikelen over verdienmodellen en avonturen van ondernemers.

dit veld niet invullen s.v.p.