Waarom het een-op-een overzetten van je traditionele training naar een virtual classroom geen goed idee is.

Live online trainingen ontwikkelen, een vak apart

Het ontwikkelen van een live online training is een vak apart. 

Het vraagt naast een grondige kennis van de virtuele omgeving en bijbehorende software ook kennis van de mogelijkheden van de beschikbare interactie-tools. Ten slotte vraagt het een gedegen kennis van de manier waarop deelnemers online acteren en vaardigheden en creativiteit om hier goed mee om te gaan.

Dat je de trainingsopzet van je traditionele training niet één op één kunt overzetten naar een Virtual Classroom training zal aan de hand van dit voorbeeld duidelijk zijn, denk zelf ook maar aan de trainingen die je op een fysieke trainingslocatie geeft. Je deelnemers komen binnendruppelen, maken informeel al wat kennis, drinken koffie, en nemen alvast een kijkje in de cursus-map of hand-out. Bij aanvang van de training begin je met een kennismakingsrondje, in wat voor vorm dan ook. Dit rondje neemt op zich al zo’n drie kwartier tot uur in beslag. En nee dit is geen uitzondering.

Een uur om op te starten?

Je Virtual Classroom training zal, en dat is wereldwijd het advies dat elke Virtual Classroom trainer je zal geven, bij voorkeur een uur, maximaal 2 uur in beslag nemen. Langer zal je deelnemer niet in staat zijn om zijn of haar aandacht bij de onlinetraining te houden. Dit betekent dat in het geval van een training van een uur, je dit uur in de klassieke situatie al bijna kwijt aan een kennismaking. Inmiddels, we zijn aangeland in 2020, heb ik de eerste organisaties geholpen met het overzetten van trainingen van een dagdeel, een dag en zelf een week. Met succes kan ik gelukkig zeggen.

Begin opnieuw

Het volstaat niet om de trainingsopzet van een trainingsdag stap voor stap door te nemen en de onderwerpen in te korten. Om een effectieve onlinetraining te ontwikkelen kun je het beste helemaal opnieuw beginnen en vanuit de doelstellingen voor je training bepalen welke onderwerpen wel of niet deel uit moeten maken van je trainings-outline en op wat voor manier je ze gaat aanbieden.

Hergebruik van materialen

Materialen kun je mogelijk hergebruiken, maar ook hier geldt weer: één op één overzetten zal vaak niet mogelijk zijn. De materialen die je gebruikt in je Virtual Classroomtrainingen zullen aan andere eisen moeten voldoen dan het materiaal welke je in een fysieke omgeving gebruikt.

Ontwikkeltijd, vergis je niet!

Ik, en met mij meerdere ervaren virtual classroom trainers, stellen dat het ontwikkelen van een Virtual Classroom training qua ontwikkeling net zoveel, misschien wel meer tijd in beslag neemt als een vergelijkbare traditionele training. De voordelen van het geven van trainingen in een virtual classroom zijn dan ook meer gelegen in het ontbreken van reistijd, reiskosten, locatiekosten en de mogelijkheid voor deelnemers om de opgenomen trainingen achteraf te kunnen bekijken.