Maak kennis met je voorouders

Een korte schets van een middag in een grand café in de warme zomer van 2020. Op de ruime tafel staan twee cappuccino’s. Midden op de tafel ligt de eerste van tien pagina’s A4, met de onbeschreven kant naar boven. Wanneer ze het papier omdraait, ziet ze een schilderij van de indrukwekkende St. Katharinenkirche in Gdansk/Danzig uit 1856. Het is de kerk waar haar voormoeder Martha Louise meer dan 150 jaar geleden werd gedoopt. Het zal de start zijn van haar kennismaking met tot dan toe onbekende voorouders. Hoe zal ze reageren op de vondst van haar voorvader Pierre Jean Baptiste die in 1737 als Franse taalmeester én boekenverkoper vanuit Frankrijk naar Franeker kwam? Met een passie voor Frankrijk, de Franse taal en boeken is de zo bekende cirkel weer rond (en dan hebben we het nog niet eens gehad over haar link met Mata Hari…). 

Het vertellen van tien bijzondere verhalen was een mooi slotstuk van een van de familieonderzoeken in het afgelopen jaar. Ik mocht als VerhalenVerkenner onderzoek doen naar een familie, diepgeworteld in Friesland (ca. 1570) maar die mij ook online leidde naar het achttiende-eeuwse Amsterdam, het Poolse Gdansk, het Duitse Ruhr-gebied tijdens de industrialisatie en het Zuidwesten van Frankrijk. 

Verborgen verleden voor ‘niet-BN’ers’

Een veelgehoorde reactie op de aankondiging van een nieuw seizoen ‘Verborgen Verleden’ bij de NTR is: “Ik wou dat ik een BN’er was en dat ze mijn voorouders ook eens konden uitzoeken…” of “die BN’ers hebben altijd van die bijzondere voorouders…”. Je kunt natuurlijk al je tijd en energie steken in het worden van een BN’er en hopen dat de NTR je belt, maar waarom zou je niet zelf aan de slag gaan? Onze voorouders wisten namelijk niet of zij een BN’er als nakomeling zouden krijgen…dus ook als je (nog) niet bekend bent, zijn er vaak mooie, ontroerende en spannende verhalen te ontdekken. 

Wil je verder lezen, geef je op voor het gratis magazine vol met leuke artikelen over verdienmodellen en avonturen van ondernemers.

dit veld niet invullen s.v.p.